top-logo.jpg
Obrázek v topu stránky
Zažádat o certifikát
na seznam certifikátů
Vyražení VIN kódu náhradní technologií
Postup před vyplněním žádosti

Před objednáním souhlasu s vyražením VIN náhradní technologií prosím nejprve navštivte některého z autorizovaných opravců Ford, který vozidlo fyzicky zkontroluje a vydá Vám „Potvrzení o identifikaci vozidla“, kde potvrdí, že se identifikační prvky na vozidle shodují s těmi, které jsou uvedeny v systému FordEtis. Toto potvrzení prosím nahrajte jako druhou přílohu této žádosti.

Požadované údaje

Požadované údaje jsou fakturačními údaji, které budou uvedeny v daňovém dokladu. V případě, že požadujete zaslání certifikátu/duplikátu výrobního štítku/výpisu z technických údaju na jinou adresu, uveďte ji v kolonce "Poznámka k žádosti".

Jméno*
Příjmení / Název firmy*
E-mail*
Telefon*
Ulice, čp*
Město*
PSČ*
VIN*
Důvod vyražení VIN kódu
např. koroze/neúplný/nečitelný*
Daňový doklad*
Požadované dokumenty
Technický průkaz*
Čitelná kopie zadní strany velkého technického průkazu
Výrobní štítek
Potvrzení o identifikaci vozidla od autorizovaného opravce Ford
Další dokument
Další dokument, pokud je k dispozici
Poznámka k žádosti
* Za účelem poskytnutí Vám služeb, o které žádáte prostřednictvím kontaktního formuláře, je nezbytné, aby společnost FORD MOTOR COMPANY, s. r. o., IČO: 485 89 641, se sídlem Praha 8, Karolinská 654/2, PSČ 18600, zpracovala v požadovaném rozsahu (tj. rozsahu povinných položek formuláře) Vámi vyplněné osobní údaje. Bez jejich zpracování Vám nemohou být požadované služby poskytnuty, což tímto berete na vědomí. Pro více informací o tom, jakým způsobem jsou Vaše osobní údaje zpracovávány a chráněny, navštivte stránku https://www.fordservice.cz/ochrana-dat/.
* povinné položky