top-logo.jpg
Obrázek v topu stránky
Postup opravy v Centru karosářských oprav Ford

Vstupní prohlídka

Přejímací technik vůz prohlédne, zjistí náhradní díly potřebné k opravě a stanoví cenu a dobu opravy. V případě souhlasu zákazníka a pojištovny může přejímací technik provést likvidaci škody v zastoupení zákazníka.

Rozvrh postupu opravy

Přejímací technik s mistrem dílny zkontrolují, zda náhradní díly potřebné k opravě jsou na skladě a naplánují postup opravy. Zákazníkovi je popřípadě upřesněna cena opravy a její termín dokončení.

Karosářské práce

Následuje oprava karoserie za použítí rovnací stolice s měřidly a speciální svářečky odporových bodových svárů, která zajistí stejné svarové stejné jako na výrobní svařovací lince. Svarové spoje jsou rovněž pevnostně odzkoušeny tzv. sekáčovou zkouškou.

Sestava karoserie

Po ukončení opravy karoserie se provede tzv. sestava karoserie včetně montovaných dílů jako např. světla, nárazník atd. Jedná se v podstatě o kontrolní operaci před předáním vozu do lakovny.

Lakový základ

První operací v lakovně je základní ošetření karoserie a nanesení protikorozního základu a plniče. Jedná se o velmi důležitou operaci nejenom s přímým vlivem na životnost karoserie a laku, ale i na jeho trvalý pěkný vzhled. Je to jedna s operací jejíž kvalita se po opravě laickým pohledem nepozná. Její důsleky jsou viditelné až časem.

Vrchní lakování

Lakování vrchní vrstvou laku je v 99% tzv. dvouvrstvé. Nejdříve se nanáší slabá vrstva základního, matného barevného odstínu a poté silnější vrstva bezbarvého laku. Celková vrstva lakových materiálů po opravě se pohybuje od 0,13 do 0,15 mm v případě lakování nových dílů. U opravovaných plechů budou vrstva silnější.

Kontrola laku

Kontrola lakování pře zahájením montážních prací. Kontroluje se především vzhled laku, správné nástřiky v místech, která budou později zakryty, evenutálně se zalešťují rozstřiky a případné drobné vady, např. smítka.

Montáž vozidla

V tomto okamžiku se vozidlo přesouvá z karosárny na mechanickou dílnu a je prováděna kompletace, seřízení, nastavení, případně programování a konfigurace elektronických součástí vozu.

Výstupní prohlídka

Výstupní kontrola nezahrnuje pouze prohlídku vozidla, ale také kontrolu všech dokladů potřebných k uzavření opravy/zakázky, včetně eventuální likvidace škody pojišťovnou.