top-logo.jpg
Obrázek v topu stránky
Poskytované záruky

Na opravy v Centrech karosářských oprav Ford jsou poskytovány tyto záruky:

  • 3 letá záruka na opravu zahrnující použité originální náhradní díly, lak a práci.
  • 6 až 12 letou záruku proti prorezivění karoserie zevnitř ven na namontované originální plechové díly.
  • Zachování původní záruky na karoserii a lak.

Záruční podmínky

Vozidlo musí být udržováno dle požadavků popsaných v návodu k obsluze. Po dobu trvání záruky musí být na vozidle pravidelně prováděny servisní prohlídky a prohlídky stavu karoserie.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení dílů, za které se považuje takové opotřebení, které odpovídá stáří předmětného dílu, počtu najetých kilometrů, běžným provozním podmínkám, běžnému způsobů užívání a běžnému způsobu údržby vozidla. Jde o opotřebení, které je důsledkem běžného (obvyklého) užívání při běžné (obvyklé) údržbě.

Vozidlo ani jednotlivé díly nesmí být zanedbány, poškozeny, nesprávně používány a upravovány. Připadná koroze musí být opravně oznámena ihned, jakmile je zjištěna. Záruka se nevztahuje na korozi vzniklou v důsledku vnějšího poškození (např. od odletujících kaménků, poškrábání, rýhy) nebo kvůli znečištění vzduchu (jako chemikálie, spad ze stromů a trus ptáků).

Výše uvedené záruky jsou smluvní a při nedodržení podmínek uvedených v návodu k obsluze mohou být omezeny.

Záznam o karoserii a laku

Zajistěte, aby odborné kontroly stavu karoserie a laku byly prováděny každých 24 měsíců u vozidel do 6 let stáří, u vozidel starších 6 let každých 12 měsíců. Výsledek kontroly nechte zaznamenat do Servisní knížky vozidla. Nedodržení podmínek kontroly karoserie, jak jsou popsány výše, znamená zrušení záruky Ford proti prorezivění.