top-logo.jpg
Obrázek v topu stránky
Novinky
Zobrazit novinky pro Maloobchod Velkoobchod

Užívání ochranné známky Ford

24. 07. 2017

Vážení nezávislý opravci a distributoři,

rádi bychom Vás formou tohoto dopisu upozornili na nedostatky, které byly zjištěny při namátkových kontrolách v rámci návštěv Nezávislých opravců a distributorů. Jedná se primárně o problémy při užívání ochranných známek FORD. S ohledem na závažnost situace možné důsledky takového počínání, jsme se na ně rozhodli upozornit v této obecné rovině a poskytnout všem prostor k nápravě případně závadného stavu před tím, než přikročíme k individuálním kontrolám a vyvozování důsledků podle zákona.

Při náhodných kontrolách bylo v poslední době zjištěno, že uvedené ustanovení je poměrně často porušováno.

V souvislosti s Vaší činností lze konstatovat, že žádný z Nezávislých opravců a distributorů (vyjma členů FordServiceClubu) neobdržel jakékoli písemně potvrzené výjimky z pravidel užívání ochranných známek ve smyslu uvedeného a platí tedy výše uvedený obecný zákaz. Jediné užívání ochranných známek FORD, které je tak v souvislosti se spoluprací podle Smlouvy (Smlouva mezi dealerem Ford a členem FordServiceClubu přípustné, je použití na materiálech, místech a způsobem, tak jak jsou tyto uvedeny v pokynech pro partnery FordServiceClub na internetových stránkách zde ke stažení.

Aby nevznikala jakákoli pochybnost doplňujeme, že výše uvedené stránky obsahují úplný přehled materiálů, které FORD poskytuje svým partnerům Nezávislým opravcům členům FordServiceClubu za účelem využití takových materiálů k propagaci a reklamě v rámci jejich provozoven a zároveň na uvedených stránkách určuje pravidla pro umístění jednotlivých materiálů a další podmínky. Jiné než uvedené materiály s obsahem ochranných známek FORD nejsou přípustné

Zároveň pro vyloučení pochybností připomínáme, že použití ochranných známek FORD (hovoříme zde zejména o grafické ochranné známce, tzv. modrém oválu. Stejně tak modrý panáček Dummy je ochranou známkou) je kategoricky vyloučeno na jakémkoli partnerem vytvářeném či jinak šířeném materiálu (ať už v tištěné podobě nebo na internetu, v elektronické podobě, na vašich vizitkách či jinak).

Důrazně žádáme, abyste výše uvedené upozornění vzali na vědomí, sami provedli důkladnou kontrolu výskytu ochranných známek FORD ve Vaší provozovně, na Vámi používaných propagačních materiálech či na stránkách a tiskovinách propagujících Vaši činnost. Za předpokladu, že zjistíte jakékoli neoprávněné použití ochranných známek Ford, je nutné, abyste tyto ochranné známky okamžitě odstranili.

Vzhledem k vážnosti s jakou značka FORD přistupuje k ochraně svých ochranných známek, tímto zároveň upozorňujeme, že na plnění zejména těchto povinností bude v následujícím období zaměřena naše kontrolní činnost a jistě nemusíme zdůrazňovat právní důsledky takového počínání.

Budete-li mít jakékoli pochybnosti pokud jde o korektní a využití ochranných známek ve Vašich provozovnách a na užívaných materiálech, neváhejte nás bezodkladně kontaktovat s dotazem na vyjasnění.

Doufáme, že výše uvedené upozornění pomůže předejít jakýmkoli nedorozuměním v budoucnu v této věci.

Ford Motor Company


zpět na seznam novinek >>