top-logo.jpg
Obrázek v topu stránky
Homologace - certifikáty

Objednejte si certifikáty, duplikáty výrobních štítků
a výpisy z technických údajů.

V sekci Zažádat o certifikát (v menu vlevo) je možné objednat jakékoliv z níže uvedených potvrzení (certifikátů), duplikáty výrobních štítků a výpisy z technických údajů.

 • Potvrzení emisní normy
 • Přestavba vozidla
 • Výměna karoserií
 • Přestavba motorů
 • Doplnění údajů do TP
 • Certifikát shodnosti vozidla (COC)
 • Duplikát výrobního štítku
 • Výpis z technických údajů

Cena jednoho certifikátu, duplikátu výrobního štítku či výpisu z technických údajů je 3 509 Kč. Certifikát potvrzující ražbu VIN náhradní technologií je zpoplatněn částkou 2 420 Kč

Jak získat certifikát, štítek nebo výpis?

a) Pro objednání jednotlivých certifikátů/štítků/výpisů si připravte níže uvedené podklady viz. odstavec: Co si pro získání jednotlivých potvrzení připravit?;

b) V samotné žádosti o certifikát/štítek/výpis vyplňte požadované kontaktní informace a přiložte požadované doklady. Do "Poznámky k žádosti" stručně vypište o jaké potvrzení žádáte. Žádost dokončete kliknutím na "Odeslat" a následně potvrďte odeslání kliknutím na "Odeslat data ke schválení";

c) Po obdržení e-mailu potvrzujícího možnost vystavení certifikátu/štítku/výpisu uhraďte částku 3 509 Kč nebo 2 420 Kč (v případě nové ražby VIN) na účet 2006180101/2600 pod variabilním symbolem, který naleznete v příchozím e-mailu;

d) Po připsání částky na náš účet Vám bude zaslán informační e-mail a certifikát/štítek/výpis Vám bude odeslán poštou do 14 dnů.

Co si pro získání jednotlivých potvrzení připravit?

Potvrzení emisního stupně EURO

 • identifikační číslo vozidla (VIN)
 • kopii velkého technického průkazu

Přestavby vozidel

 • identifikační číslo vozidla (VIN)
 • kopii velkého technického průkazu

Výměny karoserií a motorů

 • kopii velkého technického průkazu původního vozidla
 • při výměně karoserie: identifikační čísla obou vozidel (VIN)
 • při výměně motoru: identifikační číslo vozidla (VIN), typové označení obou motorů

Doplnění údajů do TP

 • identifikační číslo vozidla (VIN)
 • kopii velkého technického průkazu
 • názvy/čísla kolonek, které je potřeba opravit/doplnit
 • případně kopii evidenční kontroly/protokolu ze STK (pokud je k dispozici)

Certifikát shodnosti vozidla (COC)

 • identifikační číslo vozidla (VIN)
 • kopii technického průkazu

Duplikát výrobního štítku

 • identifikační číslo vozidla (VIN)
 • kopii velkého technického průkazu
 • čitelnou fotografii původního výrobního štítku (pokud je k dispozici)
 • potvrzení od autorizovaného servisu Ford s informací, že vozidlo bylo kontrolováno v systému FordOASIS a odpovídá vyraženému VIN i dokladům od vozidla (v případě, že není k dispozici fotografie původního výrobního štítku)

Výpis z technických údajů

 • kopii Výpisu z technických údajů vozidla, který vydává STK nebo příslušný úřad (odbor dopravy). V tomto Výpisu z technických údajů již musí být vyplněna Část I., Část II. a Část III.